Υπηρεσίες Πληροφορικής

Με εμπειρία στον τομέα της Πληροφορικής, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις για Ανάπτυξη και Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Εγκαταστάσεις Δικτύων και Τηλεφωνικών Κέντρων.

*Εφόσον επιθυμείτε, μπορεί να διεξαχθεί έλεγχος για τα πάγια έξοδα της επιχείρησης σας που αφορούν τις συσκευές και τα αναλώσιμα υλικά για να γίνουν ενδεδειγμένες προτάσεις για την ελαχιστοποίηση του κόστους αυτών.

Καλύπτουμε κάθε μικρή ή μεγάλη ανάγκη σας αναφορικά με πληροφοριακά συστήματα, και είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε λύσεις.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Σχεδιασμός δικτύου της επιχείρησης σας.

Έλεγχος του τοπικού δικτύου τηλεφωνίας και υπολογιστών.

Έλεγχος της εγκατάστασης των λογισμικών και εφαρμογών του δικτύου.

‘Ελεγχος της λειτουργίας των συστημάτων.

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

Η υποστήριξη του δικτύου.

Τηλεφωνική υποστήριξη.

Άμεση ανταπόκριση και διεξοδική επίλυση των προβλημάτων και δυσλειτουργιών που προκύπτουν κατά την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας σας.

Βοήθεια σε περίπτωση απώλειας δεδομένων, κακόβουλα λογισμικά, διακοπή δικτύων και τηλεφωνίας, καταστροφή υλικού κ.α.